Finlaggan

2 februari, 2022

Finlaggan var säte för Lords of the Isles och för klanen MacDonald. Två av de tre öarna som ligger i det vidsträckta landskapet kring Loch Finlaggan, Eilean Mòr (”Great Isle”) och Eilean na Comhairle (”Isle of the Council”), var det administrativa centrumet för Lordship of the Isles under 1200- till 1400-talen, fram till 1493 då öarnas herrskap föll till James IV av Skottland, som administrerade territoriet. En befäst bostad byggdes på ön Eilean Mór medan en rådkammare sannolikt har varit belägen på den intilliggande ön Eilean na Comhairle. Finlaggan har också en lång historia av förhistorisk bosättning, och var platsen för en 1500-talstownship, representerad av de stående ruinerna idag.

Shares

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker. Du skall därför vara minst 20 år för att besöka den.

Jag är under 20 år.