Kilnave Cross

2 februari, 2022

Kilnave Cross tros ha rests här i slutet av 700-talet och har jämförts med Kildalton Cross i andra änden av ön. Den största skillnaden mellan de två var kanske att den lokala stenen som valdes vid Kildalton var exceptionellt tålig och slitstark, medan den som användes vid Kilnave var mycket mer benägen att vittra. Detta kan också hjälpa till att förklara varför gravhällarna vid Kilnave är mycket mindre välbevarade än de vid Kildalton. Kilnave Cross är kraftigt eroderad, men står cirka 3 meter hög på en stensockel. Den västra sidan av korset verkar vara enkel, medan spår av ett cirkulärt mönster kan ses i mitten av korset på dess östra sida, med fler mönster inristade på skaftet och armarna på den östra sidan av korset. Det mest slående med Kilnave Cross är hur otroligt tunt det är.

Shares

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker. Du skall därför vara minst 20 år för att besöka den.

Jag är under 20 år.