Kilchoman 100% Islay – 12th Edition 2022

Bourbon & Oloroso sherryfat

Kilchoman 100% Islay representerar återupplivandet av traditionell gårdsdestillering; odla eget korn, destillerar, mognar och buteljerar varje flaska på plats på Islay. Varje år kommer ny edition och skillnaden mellan de olika editionerna är främst åldern på fat och ifrån vilka gårdar kornet kommer ifrån.

20/55 Rökighet

  • PPM: 20
  • Alkoholprocent: 50
  • Buteljeringsår: 2022
  • Antal år lagrat: 8

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker. Du skall därför vara minst 20 år för att besöka den.

Jag är under 20 år.