Port Charlotte PC7 Sin an Doigh Ileach

Bourbonfat & sherryfat

Sin an doigh ileach – Islay-sättet – syftar på de ståndaktiga vänner som stöttat och hjälpt till under resans gång. Något som familjen Bruichladdish hyser den största respekt för. Färgen är saffran, honung och halmgul.

40/55 Rökighet
87.8/100 Betyg

  • PPM: 40
  • Alkoholprocent: 61
  • Destilleringsår: 2001
  • Buteljeringsår: 2008
  • Antal år lagrat: 7

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker. Du skall därför vara minst 20 år för att besöka den.

Jag är under 20 år.