Islay Museum

Museum of Islay Life är en skotsk välgörenhetsorganisation. Det leds av ett förtroenderåd som träffas regelbundet. Museet öppnade 1977 med det huvudsakliga syftet att bevara och visa föremål som representerar livet i Islay under de senaste 12 000 åren. Museet är inrymt i den tidigare Kilchoman Free Church och ligger i Port Charlotte. Det har en stor och fascinerande samling av föremål, böcker, fotografier och berättelser som alla illustrerar livet i Islay från förhistorisk tid till senare tid. Medlemskap i Museum of Islay Life är öppet för alla som är intresserade av att hjälpa museet i dess syfte att bevara och berätta historien om Islay. Medlemskap ger fritt inträde till museet. Alla inkomna prenumerationer går till driften av museet.

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker. Du skall därför vara minst 20 år för att besöka den.

Jag är under 20 år.