Svenska Dryckesmässor–Västerås

Svenska Dryckesmässor arrangerar nio årligt återkommande dryckesmässor i Sverige som besöks av cirka 70 000 personer varje år. På mässorna möts erfarna och oerfarna dryckeskännare. Branschen får chansen att möta konsumenten, prata om sina produkter och dela med sig av sin kunskap.

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker. Du skall därför vara minst 20 år för att besöka den.

Jag är under 20 år.